תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

הזמנה לאסיפה השנתית של עמותת רוצים לחיות בלי מכרות

לכ'

חברי עמותת רוצים לחיות בלי מכרות

הנדון: אסיפה כללית

האסיפה תתקיים ביום ראשון, 28.6.2020 בשעה 20:00.
בהתאם לרוח הימים, והאיסור על התכנסות, האסיפה תתקיים בזום.
לצורך קבלת הקישור בזום, שישלח ביום ראשון, כחצי שעה לפני הישיבה יש להירשם מראש בטופס המצורף, או לשלוח מייל לכתובת nobarir@gmail.com

סדר היום:

1. עדכונים
2. אישור מאזן

 

במידה ולא יהיה קוורום כנדרש, האסיפה תתחיל בכל הרכב בשעה 20:30.

 

דר' שרית עוקד
יו''ר עמותת רוצים לחיות בלי מכרות

בקשה להצטרף לאסיפה הכללית בתאריך 28.6.2020 בשעה 20:00