תושבי ערד נגד מכרה הפוספטים בשדה בריר, שבערדרוצים לחיות בלי מכרות (ע"ר)

בג"צ 22.7.18 כנגד החלטת הממשלה תמ"א 14 ב'

בעקבות החלטת קבינט הדיור, שקיבלה תוקף של החלטת ממשלה לאשר את תוכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה, עתרה עריית ערד כנגד ההחלטה.
לקריאת הבג''צ
 

כבוד השופט אלרון נתן למשיבים חודש להגיב

המדינה ביקשה אורכה למתן התשובה

השופט פסק שעל המדינה לתת את תשובתה עד סוף אוקטובר, והדיון יקבע עד סוף שנת 2018